Om VersaDock

Modulära flytbryggor, skräddarsydda och anpassade efter båt eller evenemang och krav.

Vad är VersaDock?

Bryggor och pontoner byggda av VersaDock är skräddarsydda och anpassade efter båt eller evenemang och krav. Hur ser din båtplats ut? Vi kan montera våra bryggor i alla olika miljöer, oavsett hur din vik ser ut, perfekt i den svenska skärgården!

VersaDocks moduler är mer hållbar än traditionella träbryggor, de klarar av is och snö  utan problem! Samtidigt är VersaDocks moduler mer anpassningsbara än betongbryggor, modulerna kan justeras om dina krav på bryggan  ändras.

Våra produkter

VersaDocks värde ligger i hållbarhet och anpassningsförmåga. ISO-9001 kvalitets- och JOSCAR ackreditering ger belägg till att VersaDock erbjuder oöverträffad kvalitet och värde. Därför används VersaDocks lösningar även av kunder med de allra högsta kraven – militären, kustbevakningen och sjöräddningen samt sjö- och byggentreprenader.

SPECIFIKATIONER

VersaDock är en miljövänligare lösning i nordiska förhållanden:

  • Minskar användning av bottenfärg.
  • VersaDock moduler är 100% återvinningsbara.
  • VersaDock klarar av att ligga kvar i vattnet på vintern med is och snö.
  • Flera användningar av VersaDock tack vare en enorm bärkraft.